Drvene konstrukcije

Lijepljeno lamelirano drvo

1

Lamelirano drvo se proizvodi od:

  • Četinarskog drva (jela, smreka, bor, ariš i sl.)
  • Bjelogoričnog drva (hrast ili bukva).

1

Lamelirano drvo proizvodi se prema normi HRN EN 14080:2006 slijedećim klasama kvalitete odnosno čvrstoće:

  • GL 24 h, GL 28 h, GL 32 h
  • GL 28 c, GL 32 c

Debljine lamela se kreću od 10 pa sve do 40 mm.

Lamelirano drvo po obliku:

  • ravno
  • zakrivljeno (lučno)

Drvo može biti konstantnog ili promjenjivog poprečnog presjeka.

Prednosti lameliranog drva u odnosu na piljeno drvo:

  • Veće mehaničke karakteristike (čvrstoće i modul elastičnosti)
  • Stabilne dimenzije (drvo se ne vitoperi i ne puca)
  • Veće poprečni presjeci i dužine nego piljeno drvo
  • Drvo ima vlažnost do 15% te je sukladno propisu za drvene konstrukcije (prema propisu za drvene konstrukcije maksimalna dopuštena vlažnost drva koja se ugrađuje u konstrukciju je 20 % )

 

1

Drvo se proizvodi u standardnim dimenzijama ili prema projektnim dimenzijama. Standardne dimenzije:

1

Minimalna duljina grede iznosi 300 cm (iznimno 200 cm ako se radi o većim projektima)