Drvene konstrukcije

Kontakt

Drvene konstrukcije –  društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

  • Skraćeni naziv: DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: Voćin, Josipa Martinca bb
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Bjelovaru
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS 010050625
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
  • Članovi uprave društva : Miodrag Jarić dipl.oec. i Mario Abramović mag.ing.aedif.
  • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
  • Broj poslovnog računa: Slatinska banka: HR9424120091120005629

Telefon ++385/33 401-945
Fax ++385/33 565-116
info@drvene-konstrukcije.hr
OIB: 63047409753

 

Vaše ime

Vaša mail adresa

Predmet poruke

Vaša poruka