Drvene konstrukcije


Dobrodošli

1972. godine, izgradnjom tvornice, započela je proizvodnja lameliranih drvenih konstrukcija u Voćinu (Gaj– Voćin). Od tada pa do danas u preko 3000 objekata na području čitave bivše Jugoslavije, Austrije, Njemačke, Italije, Rusije, Iraka ugrađeni su nosači proizvedeni u njoj. Tvornica lameliranih drvenih konstrukcija u Voćinu, danas u vlasništvu naše tvrtke, jedina u Hrvatskoj proizvodi zahtjevnije drvene konstrukcije. Opremljena je suvremenom tehnologijom koja omogućava izvedbu lamelirane grede (lučne ili ravne) dužine do 45 m i visine do par metara. Proizvedeni nosači, vlastitim se (specijalnim) prijevozom otpremaju do odredišta gdje ih timovi kvalificiranih montera s višegodišnjim iskustvom uz pomoć autodizalica postavljaju. Odgovarajući na potrebe tržišta neprestano ulažemo u proizvodnu tehnologiju i opremu, te smo sa Vama na cijelom putu od ideje do njene realizacije.

više o tvrtki

Nabava lučne linije za savijanje sa dodatnom opremom

Obavijest o nabavi

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava lučne linije za savijanje sa dodatnom opremom
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02/2016-R

Podaci o naručitelju

Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, Voćin
33522 Voćin
OIB: 63047409753

Kontakt podaci

Dragiša Jarić
Kontakt telefon: +385 99 225 7619
Adresa elektroničke pošte: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave:

Predmet nabave je nova lučna linija za savijanje sa dodatnom opremom značajno će se ubrzati proces namještanja linije na zadanu geometriju kod lučnih nosača, odnosno oblik zakrivljenog lučnog nosača što predstavlja značajnu uštedu u vremenu. Nova linija za lijepljenje predstavlja brži i precizniji mehanički sustav upravljanja u proizvodnji lijepljenih lameliranih nosača, ravnih i lučnih. Ovisno o konfiguraciji lamela, na liniji je omogućeno ručno upravljanje i spajanje nosača. Na postojećoj liniji za lijepljenje stezaljkom može se stezati samo jedan red nosača. Ovisno o konfiguraciji lamela, nova linija za lijepljenje omogućuje istovremeno stezanje do četiri reda lijepljenih lameliranih nosača. Na novoj liniji za lijepljenje nosača primijenit će se i novi uređaj koje će omogućiti izravno ocrtavanje geometrije lučnog nosača bez predložaka te precizniji nanos ljepila što će osigurati uštede u potrošnji ljepila te dodatno ubrzati proizvodni proces.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi

DATUM OBJAVE: 28.12.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.01.2017. godine do 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu:
Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, 33522 Voćin
Hrvatska

„Nabava lučne linije za savijanje sa dodatnom opremom“ EV: 02/2016-R
s naznakom „NE OTVARAJ“.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Drvene konstrukcije d.o.o.
Miodrag Jarić
Direktor

Preuzimanje dokumentacije


Nabava laserskog projektora

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava laserskog projektora
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2016-R

Podaci o naručitelju:

Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, Voćin
33522 Voćin
OIB: 63047409753

Kontakt podaci:

Dragiša Jarić
Kontakt telefon: +385 99 225 7619
Adresa elektroničke pošte: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave:

Predmet nabave je novi laserski projektor koji će ukloniti problem uskog grla proizvodnje te će se u istom vremenskom intervalu moći proizvesti 60% više proizvoda. Laserska zraka točno određuje dimenzije geometrije zacrtane u auto CED-u te se ne gubi vrijeme na popravke gotovih laminata. Predmetnom nabavom moći će se točno odrediti mjesto kao i količina ljepila te će se na taj način moći kontrolirati njegova potrošnja.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Javno nadmetanje u jednoj fazi

DATUM OBJAVE: 28.12.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.01.2017. godine do 16:00 sati

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu:
Drvene konstrukcije d.o.o.
Josipa Martinca bb, 33522 Voćin
Hrvatska

„Nabava laserskog projektora“ EV: 01/2016-R
s naznakom „NE OTVARAJ“.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: dragisa@drvene-konstrukcije.hr

Drvene konstrukcije d.o.o.
Miodrag Jarić
Direktor

Preuzimanje dokumentacije


Ulaganje u lučnu liniju i laserski projektor radi uklanjanja uskog grla proizvodnje i povećanja kapaciteta proizvodnje te sniženja troškova po m3 lameliranih nosača

Ulaganje u lučnu liniju i laserski projektor radi uklanjanja uskog grla proizvodnje i povećanja kapaciteta proizvodnje te sniženja troškova po m3 lameliranih nosača
(KK.03.2.1.02.0051)

banner

Naziv projekta: Ulaganje u lučnu liniju i laserski projektor radi uklanjanja uskog grla proizvodnje i povećanja kapaciteta proizvodnje te sniženja troškova po m3 lameliranih nosača

Naziv korisnika: DRVENE KONSTRUKCIJE D.O.O.
Ukupna vrijednost projekta: 2.123.333,19 HRK
EU bespovratna sredstva: 720.307,40 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj
Iznos potpore: 45%
Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2016– 01.05.2017
Kontakt osoba: Miodrag Jarić, direktor

Kratki opis projekta: Rast malog i srednjeg poduzeća u nerazvijenoj općini pridonijeti će smanjenju ekonomske i socijalne razlike, odnosno uravnoteženom razvoju. Projektom uz pomoć EFRR poduzeće će povećati vlastitu konkurentnost jer će se uspjeti riješit usko grlo proizvodnje te će povećati kapacitet proizvodnje. Povećanjem kapaciteta ujedno će se i povećati kvaliteta proizvoda koja je u suglasnosti sa ekološkim principima i zahtjevima krajnjih kupaca.

Opći cilj projekta: Cilj je vezan uz doprinos projekta dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima uz povećanje konkurentnosti poduzeća kako bi se zadržala vodeća pozicija na željenom tržištu drvenih konstrukcija. Željena konkurentnost ostvariti će uz primjenu novih tehnoloških rješenja koja otklanjaju usko grlo proizvodnje te će se na taj način ubrzati proizvodni proces proizvodnje odnosno u istom vremenskom intervalu biti će omogućena veća proizvodnja gotovih proizvoda. Na taj način zadovoljiti će se pojačana potražnja koja je rezultat novog vala investicijskih aktivnosti kupaca. Nova tehnološka rješenja trebaju ponuditi i proizvod koji je sa stanovišta potrošača pouzdaniji, a sa stanovišta zaštite okoliša prihvatljiviji nego drugi slični proizvodi.

Specifični ciljevi projekta:

Jačanje konkurentnosti poduzeća Drvene konstrukcije d.o.o. kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, uklanjanjem uskog grla u proizvodnji te snižavanjem troškova po jedinici proizvoda lameliranog drveta, a što će rezultirati novim zapošljavanjima.

Očekivani rezultati:

– Povećana količina proizvodnje gotovih proizvoda
– Povećan prihod od prodaje
– Povećan prihod od izvoza
– Smanjena potrošnja ljepila po m3 lamelirane drvene konstrukcije
– Povećanje broja zaposlenih na godišnjem nivou

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr ili www.europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Drvene konstrukcije d.o.o.
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Katalog proizvoda

Katalog proizvoda preuzmite klikom na ovaj tekst.

 • specijalni prijevozi
  Prijevoz tegljačem bez cerade (pogodno za prijevoz materijala koji se istovara pomoću krana s gornje strane)
  klikni za više
 • radne platforme
  Najam teleskopske i škaraste platforme za rad na visini do 15 m.
  klikni za više
 • Zatraži prospekt
  Putem naše stranice zatraži
  prospekt naše tvrtke
  klikni za više